lunes, 14 de agosto de 2017

Pot la "ciutat-illa" ser un concepte positiu?


Entrades anteriors al blog han exposat el concepte “ciutat-illa” com la realitat territorial actual que presenta Mallorca. Concepte que pot entendre’s, a primer cop d’ull, com a sinònim d’urbanització avançada del territori, però veureu que pretén anar molt més enllà.

És cert que amb molta probabilitat la realitat actual és conseqüència de l’aposta contundent per un model potenciador del fenomen urbanitzador, altament lligat a la indústria turística. Ara bé, un cop l’estructura territorial i el funcionament de la població mostren aquest “símptoma” de comportar-se amb aquelles característiques pròpies de les ciutats, la pregunta és la següent: pot fer-se alguna cosa perquè aquest fet es converteixi en quelcom positiu pel propi territori i per la població que l’habita?

Més que la resposta, la reflexió entorn a aquesta pregunta, prou complexa, va dirigida a dotar de contingut a la “ciutat-illa” en la que habitem. Dotar de contingut des d’una perspectiva social i territorial, es a dir, aplicar-hi les polítiques oportunes.

Aplicar les polítiques oportunes comporta treballar en diferents estadis que no són fàcils d’assolir. Tot seguit algunes idees: 1) assumir aquesta nova realitat i assumir conseqüència de què ha estat generada; 2) estudiar-la amb més profunditat, saber com funciona; 3) implicar a la societat i als col·lectius en la definició dels escenaris futurs; 4) definir diferents possibilitats d’actuació en funció de la definició d’aquests escenaris futurs desitjats.


Hem de tenir en compte que tant important és ser conscients de la situació actual, sigui aquesta més o menys beneficiosa (sempre dependrà en funció dels ulls que l’observin), com ser pro-actiu en la possibilitat de la seva transformació en positiu.

sábado, 1 de julio de 2017

Article Tot Inclòs 2017: Mallorca, ciutat-illa turística


Pitjant a sobre de la imatge podreu accedir a l'article que he tingut el plaer de d'escriure pel Tot Inclós 2017. Recomano moltíssim una lectura completa i pausada de tots els articles que el formen. Està escrit per gent de les nostre illes. L'objectiu és fer pensar sobre un fenòmen que ens afecta a tots.
Gaudiu-lo!domingo, 18 de junio de 2017

Parlem de ciutat...


Diversos autors, i jo mateixa, considerem la ciutat com aquell espai on es produeixen i des d’on s’impulsen les transformacions del conjunt de la societat.

Si portem aquest raonament a Mallorca, podríem dir que Palma és l’olla bullint al foc que trasbalsa el pensament d’arreu de l’illa. Es veu molt clar, des d’on sinó s’ha plantat cara amb més contundència al fenomen turístic que actualment s’ha immers dins la part més intima dels nostres pobles i barris? Fixem-nos amb el detall, precisament qui ho ha fet hem estat nosaltres, la població, la base social.

Aquesta percepció no és nova, de fet, és extreta d’articles del mallorquí Gabriel Alomar i Villalonga de la primera dècada dels anys 1900. Més d’un segle després aquestes reflexions poden, en certa mesura, estirar-se fins a l’actualitat sense quedar caduques. Ara bé, actualment com a societat penso que ens devem també a nosaltres mateixos estendre aquesta percepció al conjunt del nostre territori.

L’apoderament de la societat és un factor clau en la gestió i organització territorial en totes les seves vessants. La Mallorca-Ciutat hauria de construir-se primer, i formar-ne la base essencial, sobre valors de bé comú, i d’aquí derivar-se’n les actuacions físiques. Si la Mallorca-Ciutat, unida, social, col·lectiva, inclusiva, amb valors positius i constructius en benefici directe per la gent definís un model territorial integral, el resultat, molt probablement, discerniria d’aquell concepte caduc de ciutat densa, congestionada, mancada de recursos socials, amb alts índex de marginalitat. De fet, el que tots coneixem com “Sa Part Forana” té uns valors imprescindibles i de proximitat que aportar també, al mateix temps que xopar-se dels grans avenços socials que la ciutat densa fins al moment ha aconseguit. Pensem-hi.

Hem de revolucionar l’illa, amb conceptes i actuacions positives. Fer front a les dinàmiques que trenquen l’equilibri. Nosaltres, la societat mallorquina tenim molt a dir, i també molt a on fer front, on revindicar-nos.

Recull d'algunes iniciatives valentes, posicionadores, gent treballant unida que ha deixat la por dins el calaix de la tauleta de nit: