sábado, 22 de abril de 2017

Reflexió sobre els serveis associats al Lloguer Turístic d’habitatges


Cada entrada al blog sobre Lloguer Turístic em porta a noves reflexions. Aquest cop m’agradaria generar debat entorn al funcionament del lloguer turístic pel que fa als treballadors directes que genera. Comercialitzar un habitatge vacacional, comporta que algú (la majoria de vegades el propietari, o sinó algú conegut) s’encarregui de gestionar entrades i sortides, netejar la casa, arreglar el jardí, fer la bugada, deixar-ho tot a punt perquè quan arribin els turistes es trobin, per exemple, un plat de fruita fresca sobre la taula. La pregunta és: qui fa això, es considera un treballador?

Davall aquestes línies trobareu l’Article 51 de la modificació de la Llei 8/2012 de turisme de les Illes Balears, relativa ala comercialització d’estades turístiques a habitatges. La reflexió és la següent: Comptar amb “x” places turístiques associades a un habitatge, comporta uns quefers, normalment, setmanals. Les feines s’han de treure i algú ho ha de fer. Que la Llei permeti que ho faci el propietari, sense regulació, ni cotització de cap tipus d’aquest propietari/encarregat/“treballador”... no porta a la desregulació?

Fent una recerca ràpida no he trobat ràtios mínimes de treballadors en el Conveni col·lectiu del sector de la hosteleria deles Illes Balears. Perquè les places turístiques no porten associats treballadors? Això no contribuiria, també, a que els hotelers hagin de tenir una plantilla mínima per les places que ofereixen? No seria aquesta una vertadera aposta en favor dels treballadors?
“Article 51
Serveis turístics

1. La persona comercialitzadora d’estades turístiques a habitatges d’ús residencial ha de garantir, amb l’objecte de facilitar l’estada, la prestació directa o indirecta dels serveis turístics següents:
a) Neteja periòdica de l’habitatge, abans de l’entrada de nous clients o durant l’estada d’aquests.
b) Subministrament de roba de llit, llenceria, parament de la casa en general i reposició d’aquests.
c) Manteniment de les instal·lacions.
d) Qualsevol altre que es pugui determinar reglamentàriament. En cas de contractar-se personal per dur a terme els serveis esmentats, s’han de complir les normes laborals, de seguretat social i de prevenció de riscs laborals aplicables als treballadors, així com el conveni col·lectiu que sigui d’aplicació.


2. A més de les obligacions imposades en l’article 19 de la present Llei a totes les empreses turístiques, la persona o entitat comercialitzadora d’estades turístiques a habitatges d’ús residencial ha de possibilitar l’assistència telefònica al turista o usuari durant les vint-i-quatre hores. Aquest número i servei també ha d'estar a disposició de la comunitat de propietaris a fi de poder comunicar incidències greus que es puguin produir i que l’afectin.


domingo, 16 de abril de 2017

Estructura empresarial del Lloguer Turístic


Com és sabut per tots el Lloguer Turístic d’habitatges es veurà regulat en els pròxims mesos per una llei que canviarà el seu funcionament actual. Les noves condicions que aportarà la normativa a aquesta activitat forçarà a propietaris, gestors i comercialitzadors a adaptar-se a nous requeriments. És degut a això que sorgeixen aquestes línies, la intenció és, per una banda, reveure amb aquest nou enfocament els principals temes tractats amb l’Associació de Veïns (AVV) de Son Serra de Marina i, per altra, posar una mica de llum sobre la influència que tindran aquestes noves condicions sobre el funcionament del lloguer turístic a nivell d’estructura empresarial.

Així doncs, recordant la xerrada amb l’Associació de Veïns, una de les principals conclusions fou que el Lloguer Vacacional d’habitatges representa una font d’ingressos alternativa per les famílies. Donar el pas cap al lloguer de les seves residències no és fàcil d’entrada, parlem de despersonalització de les propietats, una opció a la que, fins que la costum no la normalitza, s'hi és reticent. D’aquesta manera el lloguer es planteja com un fet temporal, “nosaltres volem gaudir del que ens ha costat tant aconseguir i mantenir”.

L’entrevista amb l’AVV de Son Serra va ser anterior a una xerrada sobre la nova Llei de Lloguer Turístic a la que vaig assistir a Manacor, i sobre la que ja vaig escriure una reflexió al blog. Estirant d’aquest mateix fil conductor, s’ha intentat traduir, de nou, sobre una gràfica la idea entorn al Lloguer Turístic com a font alternativa d’ingressos, la qual, al meu entendre, amb la nova llei desapareixerà per convertir-se en un negoci, com qui té una cafeteria. Tant és així, que el que parlàrem amb l’AVV queda en reflexions mullades per la nova realitat que esdevindrà en els propers mesos.

Vegeu el plantejament:
Com poso a la gràfica, la fórmula de la nova llei turística és el Lloguer = Empresa. Més enllà de debatre si és o no la millor fórmula, aquest fet posa sobre la taula una regulació del lloguer que està lluny de la concepció inicial que plantejaven els veïns del nucli. És clar, que a aquesta forma d’enteniment ha de sumar-s’hi també la d’aquells que han construït de nou, o fet una gran reforma a les seves propietats per passar a llogar-les directament. La creació d’una empresa com a forma de gestió del Lloguer Turístic, tornarà la font alternativa d’ingressos que s’exposava des de l’AVV en una font fixa a partir de la qual passaran a viure les famílies. El funcionament del Lloguer Vacacional es tornarà rígid, poc dinàmic, i pot contribuir encara més a això el nou sistema d'aconseguir places turístiques, el "plaça per plaça" com a forma per definir un sostre. 

Més encara, aquesta xarxa d’empreses i serveis que anirà estructurant-se al voltant d’aquest negoci, sobre qui repercutirà? Principalment sobre noves petites empreses o, ho farà en la seva gran majoria sobre les empreses turístiques de sempre que aniran copsant de nou aquest nou mercat?

miércoles, 5 de abril de 2017

Lloguer Vacacional reglat a Son Serra de Marina


Després de conèixer la quantitat d’habitatges de Lloguer Turístic inscrits a diferents webs comercialitzadores (Homeaway, Airbnb, Only-Apartments, Homelidays, Booking), aquest cop exposem la quantitat d’habitatges de Son Serra inscrits a la Conselleria de Turisme i, per tant, que regulen la seva situació com oferidors de Lloguer Turístic.


El nucli costaner té inscrits 28 habitatges a la Conselleria de Turisme. Dada molt per sota dels habitatges registrats a les diferents webs comercialitzadores. Vegem a continuació les dades d’habitatges que s’ofereixen a Airbnb, les quals són pròximes a les estimacions exposades a la primera entrada després del recull de dades inicial, en contrast amb les inscrites a la Conselleria:


Les dades detallen que el primer habitatge que va inscriure’s va fer-ho dia 09/11/2006 i el darrer dia 21/12/2016. Les dades ens han estat proporcionades dia 04/04/2017.

Aquestes dades plasmades sobre el territori configuren els següents mapes:

Figura 1. Habitatges de Lloguer Turístic inscrits a la Conselleria de Turisme

Figura 2. Habitatges inscrits a Airbnb (15/03/2017)